Get a site
جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد

جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد

تعریف مفهومی هر نوع سیاست هایی که از طرف دولت جهت جذب سرمایه گذاری در منطقه امتیاز تلقی شود و موجب تحریک وتشویق سرمایه گذاری در منطقه را باعث شود.مؤلفه های سیاست امتیازات دولتی عبارتند از :صدور کالا های تولید…
جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد

جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد

مناطق  آزاد تجاری_صنعتی یا مناطق پردازش صادرات و واردات به عنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازار های جهانی مورد توجه اغلب دولتمردان و اقتصاددانان  قرار گرفته است .امروزه تجربه بسیاری از کشورها مانند…